Lover for Sandefjord KFUK-KFUM 


 VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 22. MARS 1985
 
GODKJENT AV FORBUNDSSTYRET I NKUF 26.-27. APRIL 1985

§1 MÅLSETTING, §2 ARBEIDSFORM, §3 ORGANISAJONSMESSIG TILKNYTNING, §4 MEDLEMSSKAP

 §5 GENRALFORSAMLING

§6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, §7 VALGKOMITÉ, §8 HOVEDSTYRET, §9 FORENINGSRÅD

§10 FASTE KOMITEER, §11 ARBEIDSGRENER / SAMARBEIDSUTVALG, §12 AVDELINGER

§13 OPPLØSNING, §14 LOVENDRING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End of  the column