MANDAG 07.04 PROST ØYVIND NORDIN:

“SER VI HVERANDRE”

SANG AV SANDEFJORD TEN SING