Sandefjord KFUK-KFUMs

GENERALFORSAMLING 28. MARS 2007

 

Det møtte 13 stemmeberetigede.

Forbundssang med offer. Andakt ved Bård Kruse.

 

1 ÅPNING OG KONSTITUERING

Dirigent: Hilde Børufsen

Referenter: Hilde Søyland Sæther og Kari Fredriksen

Protokollunderskrivere: Anne Waal Søyland og Bård Kruse

Tellekorps: Thomas Lund og Bjarne Holhjem

 

2 ÅRSMELDING

Gjennomgang av punkter ved Knut Søyland. Noen kommentarer og spørsmål

 

3 REGNSKAP MED REVISJONSBERETNING

Gjennomgang med kommentarer ved Arne Holtedahl. Revisjon sberetningen utdelt. Regnskapet vedtatt. Balanse og gjeld / egenkapital gjennomgått. Penger i KFUK-fond bør kunne brukes av ny K-gruppe.

 

4 FASTSETTING AV KONTINGENT

Til hovedforeningen uendret. Forhøyet til forbund og krets. Voksne betaler 50 kr. til hovedforeningen. VOX-SING 25 kr. videre til hovedforeningen.

 

5 BUDSJETT

Gjennomgang med kommentarer ved Arne. Budsjett vedtatt.

 

6 INNKOMNE FORSLAG. LOVENDRINGER

Egil Lund har gjennomgått lovene våre og fornyet ordlyden og fjernet uaktuelle ting. §-ene ble gjennomgått. Revidert lovendringsforslag må sendes Norges KFUK-KFUM for godkjennelse. Lovendringene enstemmig vedtatt.

 

7 VALG

Dagrun Lund fra valgkomiteen ledet valget. Mannlig vara til styret mangler. Det mangler noen til valgkomité. Hilde Søyland Sæther foreslått. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å finne en mann til valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling godkjent.

 

 

Bård Kruse (sign.)                              Anne Waal Søyland (sign.)