Startside 


Vårens programtilbud: (09.03.09)

 

 

GENERALFORSAMLING 2009.

Vi innkaller til generalforsamling onsdag den 25. mars 2009 kl. 19.30 i Rådhusgata 1.

 

Dagsorden:

 

Sak 1: Åpning og konstituering

Sak 2: Årsmelding

Sak 3: Regnskap m/

            revisjonsberetning

Sak 4: Fastsetting av kontingent

           (ingen endring av 

           foreningens del)

Sak 5: Budsjett

Sak 6: Innkomne forslag (ingen)

Sak 7: Valg

 

Medlemmer over 17 år som har betalt kontingent for 2008 og som har vært medlem i minst 6 måneder har stemmerett.

 

Sandefjord 24. februar 2009

Hovedstyret

 

 

 

 QUIZ -kvelder

Gikk du glipp av eller kunne du ikke komme på vårens QUIZ har du ny    sjanse på følgende søndag:                                                             26/4.
Kokka 19.00 i Rådhusgata 1

Regjerende QUIZ-mestere er: Anne Helene, Helge, Sigrid, Anne W. og Oddrun.


Tre runder med spørsmål, enkel bevertning, til ettertanke og høy sosial faktor.

 

Fellesmøte med Sandefjord YMC, Bugården YMC og Sandefjord KFUK-KFUM kl. 19.30 i Rådhusgata 1:

16. mars

Generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal

"KFUK-KFUM i bevegelse. Status og utfordringer"

 

 

 

Les om tidligere møter her:

MANDAG 07.04.08 PROST ØYVIND NORDIN:

 “SER VI HVERANDRE”

SANG AV SANDEFJORD TEN SING

 Dette var et meget godt besøkt arrangement. Hele 55 mennesker inkludert koret fylte opp Storsalen. Her var alle tre Ys-Men klubbene i Sandefjord representert sammen med våre egne medlemmer. Bård Kruse ledet programmet og Prosten holdt et interessant foredrag som munnet ut i oppfordringen om å se andre; ikke bare de vi kjenner. Bevertningen var topp med hjemmelagde smørbrød med alt det pålegg som finnes. Ten Sing gjorde et godt inntrykk med flott sang to ganger under programmet, og det som virkelig gjorde inntrykk var sangen "Velsignelsen" helt til slutt under kveldens liturgiske avslutning. (22.05.08)

 Se flere bilder

 

PÅSKEVANDRING I SANDAR KIRKE

SØNDAG 9. MARS

 Hovedstyret ønsker å øke aktivitetene i foreningen. Et nytt tilbud var Påskevandring i Sandar Kirke med etterfølgende minipåskebasar i Rådhusgaten 1. Frammøtet kunne vært bedre, men de som kom fikk en uforglemmelig aften. I Sandar kirke tok Aud Marie Danielsen oss med inn i påskens dramatiske hendelser ved hjelp av de ulike tablåene som var laget i de bakerste båsene i kirkerommet. Etter dette bega vi oss ned til Røde Kors-huset til en meget hyggelig samling med kaffe, kaker og god prat. Blomsteroppsatser med påskeliljer, kaker og påskepynt var gevinstene til minibasaren. I forhold til de frammøtte var det rikelig med gevinster, og de fleste fikk med seg minst en gevinst hjem fra åresalget. Hovedstyret syntes arrangementert var så vellykket at de vil satse på et lignende arrangement I 2009.(22.05.08)

Se bilder fra Påskevandringen her

 

 Generalforsamling2008 for Sandefjord KFUK-KFUM ble avholdt onsdag 26. mars. (01.04.08)                                                                                                                                    

Leder Knut Søyland kunne ønske 17 mennesker, av disse var 15 stemmeberettigede, vel møtt til årets generalforsamling. Etter å ha sunget forbundssangen holdt Jon Peder Grimsmo en tankevekkende andakt om hva som skjedde ved Jesu grav 1. påskedag. Mens kaffe og kaker ble servert, satte forhandlingene i gang under kyndig ledelse av Hilde Børulfsen som dirigent. Det hele forløp i en god tone og det som skapte mest debatt var i forbindelse med budsjettet for 2008; hva vil være en fornuftig måte å bruke pengene våre til. Det kom ikke til noen konkrete ting, men det var stor enighet om å bruke tiden videre godt for å hele tiden være på jakt etter gode ideer. Valgkomiteen hadde gjort en flott jobb med å finne mennesker til ledige verv. Det manglet strengt tatt bare en manlig varamann og etter et benkeforslag tok Ingar Buer på seg oppgaven. Helt ny i styret er Anne-Lene Rønning, mens leder Knut Søyland, og styremedlemmene Anne Waal Søyland og Thomas Lund, og varakvinne Kari Fredriksen, tok gjenvalg. Kassere Arne Holtedahl, revisor Yngve Aamodt, representant til edruskapsrådet Gunvor Kjellsen, representant til Stiftelsen Sandefjord menighetspleie Egil Lund, og valgkomiteen ved Hilde Søyland Sæther og Dagrun Lund tok alle gjenvalg for å virke i et år til. Les referatet her

har fått sin egen side. Klikk på NOTABENE i menyen på venstre kant og du vil alltid finne siste utgave. Her finner du kommende arrangementer og annen nyttig informasjon. (03.01.06)

 

 BESØK NORGES KFUK-KFUMs HJEMMESIDE:

FØLG MED PÅ HVA SOM SKJER I KRETSEN: VESTFOLD OG TELEMARK KRETS

 Webmaster: Egil Lund Sist endret 09.03.09